(هاست لینوکس تجاری (اروپا

پلان 1
 • 100 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 2
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 3
 • 1 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 4
 • 2 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 5
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
پلان 6
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات